Ekspert / Specjalista ds. Standardów Rewizji Finansowej

Location
Poland (PL)
Salary
.
Posted
09 Oct 2020
Closes
09 Nov 2020
Job role
Audit
Contract type
Permanent
Hours
Full time

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

W związku z rozbudową zespołu poszukujemy Eksperta / Specjalisty ds. Standardów Rewizji Finansowej do Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Zalety pracy u nas:

 • Umowa o pracę:
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji, szkolenia wewnętrzne
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów
 • wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Zakres odpowiedzialności:

 • Weryfikacja merytoryczna zgodności projektów standardów międzynarodowych dotyczących  badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych z przepisami krajowymi przed ich wdrożeniem,
 • Weryfikacja merytoryczna zgodności projektów międzynarodowych standardów dotyczących etyki i kontroli jakości w firmach audytorskich z przepisami krajowymi przed ich wdrożeniem,
 • Monitorowanie i bieżąca analiza projektów standardów tworzonych w ramach IFAC, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji istniejących standardów oraz nowych wytycznych w zakresie ich stosowania,
 • Udział w pracach na forum międzynarodowym, a także współpraca z innymi organami nadzoru (w tym w ramach CEAOB oraz IFIAR) w zakresie stosowania i wdrażania standardów rewizji finansowej, etyki i kontroli jakości w firmach audytorskich,
 • Udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez PANA, w tym współtworzenie materiałów i publikacji w obszarze rewizji finansowej, etyki i kontroli jakości

Poszukiwane kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Praktyczna znajomość i doświadczenie w stosowaniu standardów i regulacji dotyczących badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych, etyki oraz systemów kontroli jakości,
 • Dokładność i cierpliwość,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie - minimum B2,
 • Odpowiedzialność i etyka zawodowa,
 • Umiejętność pracy w zespole, w tym dotycząca uzasadniania swojego punktu widzenia,
 • Opcjonalnie - uprawnienia biegłego rewidenta lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie UE lub państwie trzecim lub będące na końcowym etapie uzyskiwania takich uprawnień,
 • Mile widziane - osoby posiadające członkostwo lub będące na końcowym etapie uzyskiwania członkostwa w ACCA, ICAEW , AICPA, AIA, CIPFA, CIMA czy innych podobnych organizacjach.

Similar jobs

Similar jobs