Kontroler -Biegły Rewident

Location
Warsaw (PL)
Salary
PLN
Posted
18 Apr 2024
Closes
18 May 2024
Job role
Audit
Sector
Public sector
Contract type
Contract
Hours
Full time
Experience level
Entry level, Graduate scheme

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

 

W związku z rozbudową zespołu szukamy doświadczonych biegłych rewidentów do Departamentu Kontroli

 

Zalety pracy u nas

 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, praca hybrydowa,
 • Rozwój zawodowy - oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Praca w gronie prawdziwych pasjonatów i ekspertów w dziedzinie rewizji finansowej, prawa i szeroko rozumianych finansów oraz przyjazna atmosfera,
 • Pracując w PANA przyczyniasz się do wspierania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Przykładowe zadania

 • Przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich takich obszarów jak: badania ustawowe, usługi atestacyjne inne niż badanie ustawowe oraz usługi pokrewne, system wewnętrznej kontroli jakości, zgodność działalności firmy audytorskiej z przepisami prawa,
 • Merytoryczna weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • Analizowanie informacji dotyczących czynników ryzyka uzyskanych na poziomie kontroli badanych sprawozdań finansowych w tym analiza ryzyka działalności firm,
 • Opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zgodnie z procedurami PANA,
 • Nadzór nad pracą specjalistów ds. wsparcia kontroli.

Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe, mile widziane w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie,
 • Doświadczenie zawodowe min. 3 letnie w przeprowadzaniu ustawowych badań sprawozdań finansowych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości (UoR, MSSF), rewizji finansowej (KSB), Krajowych standardów kontroli jakości, Kodeksu etyki zawodowych księgowych,
 • Umiejętność analizowania dużej ilości danych i informacji,
 • Umiejętność formułowania i argumentowania wniosków (również w formie pisemnej),
 • Biegła znajomość języka polskiego,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia.

Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Similar jobs

Similar jobs