KPMG Česká republika

Valuation Analyst – Top Clients

Location
Czech Republic
Salary
Competitive salary + benefits
Posted
15 Apr 2024
Closes
15 May 2024
Approved employers
Approved employer
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Qualified accountant

Připojte sedo týmu zkušených profesionálů, kterýoceňuje společnosti, nemovitosti, hmotná anehmotná aktiva; připravuje finanční modely aplány aanalyzuje finanční informace pro mezinárodní alokální klienty.

Čemu seu nás budete věnovat:

 • analýzám apřípravě byznys plánů oceňovaných společností
 • analýzám apřípravě finančních modelů projektů aspolečností
 • volbám vhodných metod ocenění, přípravě oceňovacích modelů akalkulacím diskotní sazby
 • přípravě části oceňovacích zpráv aznaleckých posudků
 • přípravě nabídek aprezentací, schůzkám sklienty
 • analýze tržních dat zplacených lokálních aglobálních databází
 • spolupráci skolegy ztýmu M&A afinancial due dilligence
 • to vše spomocí automatizovaných řešení (UpSlide) aumělé inteligence (Microsoft Copilot)

Co je pro nás důležité:

 • VŠ vzdělání - absolvent nebo končící studium vkvětnu/červnu 2024
 • zájem ooceňování, finanční plánování amodelování (zkušenosti vtěchto oblastech výhodou)
 • schopnost komunikovat ústně apísemně anglicky
 • analytické uvažování aschopnost logicky propojovat závěry
 • profesionální vystupování ajednání, zodpovědnost aspolehlivost

Co získáte vKPMG:

 • 30 000 Kč nacestování, sport, jazyky adalší benefity vkafeterii (dle vlastního výběru)
 • kompenzace zapráci konanou nadrámec stanovené pracovní doby
 • možnost získat individuální odměnu zamimořádný výkon
 • profesní růst amožnost podílet sena nejrůznějších projektech
 • systematické vzdělávání, jazykové kurzy, interní koučink amentoring
 • hrazené certifikace
 • možnost zvýhodněné MultiSport karty aživotního pojištění
 • telefon sneomezeným mobilním adatovým tarifem,
 • možnost částečné práce zdomova
 • dovolená navíc atři dny firemního volna
 • teambuildingové, firemní akce aCSR aktivity (např. volné dny napodporu neziskovek)

Similar jobs

Similar jobs