Deloitte Central Europe

Internship / Praktyki – Zarządzanie Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego |FIRR| Risk Advisory

Location
Warsaw/Hybrid
Salary
As per local standards
Posted
22 Nov 2023
Closes
22 Dec 2023
Approved employers
Approved employer
Contract type
Interim
Hours
Full time
Experience level
Entry level, Internship
Description & Requirements
Kogo szukamy 
Od kandydatów/-ek oczekujemy:
 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (min. 1 lub 2 rok studiów II stopnia)na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe;
 • praktycznej znajomościjęzyka angielskiegow mowie i w piśmie;
 • średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych:SQL, R, SAS, Python;
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy;
 • dyspozycyjności (min. 30 godzin w tygodniu)
Twoja przyszła rola Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów/ -ek i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.

U nas możesz się skupić i/lub na pracy:
 • w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
 • w charakterze bardziej jakościowym - praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.
Przy czym realizujemy bardzo różnorodne projekty dla klientów z sektora finansowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy również z kolegami i koleżankami z zagranicznych praktyk Deloitte. Praktyki dają możliwość szybkiego wdrożenia się w różne aspekty ryzyka finansowego, a zadania są zróżnicowane i niemonotonne. To oferujemy
 • Możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • Możliwość współpracy z ekspertami/ ekspertkami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • Miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w imprezach firmowych
 • Klarowną ścieżkę kariery i możliwość otrzymania oferty pracy stałej
 • Pracę w elastycznym zadaniowym wymiarze czasowym
Ścieżka rekrutacji I etap - uważnie przeczytamy Twoje CV
 • II etap - poprosimy Cię o wypełnienie online testów analitycznych oraz test z j. angielskiego
 • III etap - rozmowa z przedstawicielem HR (online)
 • IV etap - rozmowa z przedstawicielami zespołu Zarządzania ryzykiem dla Instytucji Finansowych (online).
 • V etap - witamy na pokładzie :)
O Deloitte 
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, a potem podpisywanej umowy o pracę. Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka. 
O zespole 
Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:
 • Identyfikacja i pomiar ryzyka
 • Modele ratingowe i scoringowe
 • Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
 • Szacowanie utraty wartości (Impairment)
 • Wycena portfeli kredytowych
 • Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
 • Value at Risk (VaR)
 • Stress-testy
 • Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
 • Raportowanie zarządcze i nadzorcze
 • Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
 • Model danych
 • Specyfikacja funkcjonalna / biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
 • Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
 • Przypadki testowe i analiza wyników testów
 • Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)
 • Mapowanie źródeł danych
 • Parametryzacja
 • Testowanie poprawności wdrożenia
 • Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR).

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs