Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Location
Poland (PL)
Salary
.
Posted
07 Nov 2022
Closes
07 Dec 2022
Job role
Audit
Contract type
Contract, Freelance, Permanent

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej poszukujemy zastępcy dyrektora.

 

Zalety pracy u nas:

 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7:00 a 10:00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy -oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów oraz przyjazną atmosferę pracy,
 • Bezpośredni wpływ na jakość rynku audytów – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Przykładowe zadania:

 • Odpowiedzialność za kierowanie podległą komórką organizacyjną, zapewnienie właściwej organizacji pracy departamentu. Przydzielanie zadań podległym pracownikom, zapewnianie im dostępu do informacji niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, motywowanie do osiągania odpowiedniej skuteczności i jakości pracy;
 • Wypracowywanie kierunków działań strategicznych Agencji, ich realizacja w zakresie właściwości DS oraz koordynowanie ich realizacji przez inne komórki organizacyjne;
 • Współpraca międzynarodowa, w szczególności z Komisją Europejską, organami nadzoru z innych państw, KEONA;
 • Koordynacja przygotowania okresowych, publicznie dostępnych dokumentów organu (roczne sprawozdanie Agencji, sprawozdanie z monitorowania rynku, roczny plan działania Agencji, wykaz firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego);
 • Monitorowanie wykonywania rocznego planu działania Agencji;
 • Zastępowanie dyrektora pod nieobecność oraz wsparcie w bieżących działaniach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, (preferowane z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości lub pokrewnych);
 • Uprawnienia biegłego rewidenta (wymóg fakultatywny);
 • Znajomość ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 2 lata;
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy i budowania dobrej atmosfery pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (C1)

Similar jobs

Similar jobs