Biegły rewident

Location
Poland (PL)
Salary
.
Posted
07 Nov 2022
Closes
07 Dec 2022
Job role
Audit
Contract type
Contract, Freelance, Permanent

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

Tworzymy elitarny zespół kontrolerów - Biegłych Rewidentów, z misją i pasją do podnoszenia rangi naszego zawodu poprzez dążenie do najwyższej jakości wykonywanych usług przez firmy audytorskie.

W związku z rozbudową zespołu szukamy doświadczonych, kontrolerów z uprawnieniami biegłego rewidenta do Departamentu Kontroli

 

Aktualnie rekrutację prowadzimy zdalnie. Zachęcamy do aplikacji kandydatów z całej Polski, oferujemy możliwość pracy częściowo zdalnej.

Zalety pracy u nas:

 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7:00 a 10:00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy -oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów oraz przyjazną atmosferę pracy,
 • Bezpośredni wpływ na jakość rynku audytów – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Przykładowe zadania:

 • Przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich taki obszarów jak badania ustawowe, usługi atestacyjnych inne niż badanie ustawowe oraz usług pokrewnych,
 • Analizowanie informacji dotyczących czynników ryzyka uzyskanych na poziomie kontroli badanych sprawozdań finansowych w tym analiza ryzyka działalności firm,
 • Opracowywanie projektów rocznych sprawozdań oraz analiz,
 • Dbanie o wysoki poziom jakości badań sprawozdań finansowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe, chętnie w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie,
 • Doświadczenie zawodowe min. 3 letnie w przeprowadzaniu ustawowych badań sprawozdań finansowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),
 • Umiejętność analizowania dużej ilości informacji, formułowania i argumentowania wniosków,
 • Znajomość przepisów prawa przedsiębiorców z zakresu przeprowadzania kontroli,
 • Biegła znajomość języka polskiego (b. dobra znajomość języka angielskiego mile widziana),
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane są również:

 • Dyspozycyjność (przeważają kontrole zdalne jednak występują również kontrole osobiste),
 • Doświadczenie zawodowe: w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych na rzecz jednostek z takich branż jak: sektor bankowy, ubezpieczeniowy, przemysł, budownictwo, informatyka, transport, łączność, handel, nowe technologie.

Similar jobs

Similar jobs