Deloitte Central Europe

Vedúci Auditného Tímu pre Finančný Sektor

Location
Bratislava, Slovakia/ Hybrid
Salary
As per local standards
Posted
28 Sep 2022
Closes
06 Oct 2022
Approved employers
Approved employer
Contract type
Permanent
Hours
Full time
Experience level
Director
Description & Requirements

Koho hľadáme? 
Máte už skúsenosti s auditnými zákazkami a chceli by ste vo svojej kariére pokračovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s reputáciou a zázemím, kde váš rast a vzdelávanie nie sú nikomu ľahostajné?

Do tímu hľadáme kolegu či kolegyňu, ktorý/á má:
 • min. 4 ročné pracovné skúsenosti, ideálne v oblasti auditu/finančnej kontroly/účtovníctva;
 • aspoň ročnú skúsenosť sauditom voblasti bankového sektora, leasingových, správcovských spoločností, resp. spoločností poskytujúcich investovanie do investičných fondov;
 • plynulú znalosť anglického jazyka, a veľmi dobré ústne apísomné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku;
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania;
 • cit pre tímovosť, iniciatívnosť, entuziazmus, odhodlanosť a schopnosť zvládať stres;
 • schopnosť motivovať a riadiť tím;
 • dobré komunikačné zručnosti pri prezentáciách v rámci spoločnosti aj mimo nej;
 • je to silná, nezávislá a sebavedomá osobnosť, ktorá vie odôvodniť svoje odporúčania a stojí si za nimi;
 • profesijnú disciplínu, precíznosť, všeobecný prehľad a analytické myslenie s dobrou organizáciou času.
Vaša budúca pracovná pozícia

Vašou zodpovednosťou bude riadiť svoj tím pracujúci na zákazke a zodpovedať za vykonanie všetkých aspektov zákazky vrátane plánovania, realizácie auditu u klienta, preskúmania problémov v oblasti auditu a účtovníctva, previerky účtovnej závierky a zverejnených skutočností, koordinácie a schvaľovania na všetkých úrovniach previerky. Náplň práce sa mení v závislosti od rozsahu a povahy zákazky. Budete rozvíjať a motivovať junior zamestnancov v oblasti auditu, usmerňovať ich pri plnení úloh a poskytovať im kariérne poradenstvo.

Čo ponúkame
 • prácu precelosvetovo najväčšiu poradenskú spoločnosť,
 • priateľské medzinárodné prostredie, s úlohami v krajinách strednej Európy,
 • prácu na projektoch v spolupráci s oddeleniami konzultačných služieb a finančného poradenstva spoločnosti Deloitte,
 • komplexný prehľad o fungovaní lokálneho podnikateľského prostredia,
 • využívanie najnovších technológií, úzku spoluprácu s tímom zameraným na inovácie v audite,
 • koučingzo strany manažérov, ktorý umožňuje získať väčšiu samostatnosť a technické know-how, a následne tak umožní rýchly kariérny rast,
 • podporu pri štúdiumedzinárodne uznávanej odbornej kvalifikácie ACCA (študijné voľno, výdavky spojené so štúdiom a členstvom plne hradené spoločnosťou),
 • zázemie a stabilitu medzinárodnej spoločnosti so širokou škálou zamestnaneckých benefitov(napríklad voľno nad rámec zákona, príspevok na športové aktivity, doplatok do mzdy pri PN, celosvetové cestovné poistenie a mnoho ďalších),
 • mzdu vo výške 2 700 EUR brutto/mesačne. Navrhovaná mzda môže byť aj vyššia v závislosti od profesijnej kvalifikácie a skúseností.
Výberový proces

Svoju žiadosť pošlite elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky. Vytvorte si profil a priložte k nemu životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku alebo si aktualizuj svoj existujúci profil. Vybraných kandidátov budeme kontaktovať telefonicky, ostatných budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Už vopred všetkým kandidátom ďakujeme za prejavený záujem byť súčasťou Deloitte.

Tešíme sa na vás!

O spoločnosti 
Deloitte Deloitte predstavujú ľudia, skúsenosti a široké portfólio služieb, ktoré poskytujeme v rôznych odvetviach v 150 krajinách po celom svete. Je intelektuálnou výzvou, dobrým východiskovým bodom pre vašu kariéru a výbornou príležitosťou na nepretržitý rozvoj a získanie cenných životných skúseností. Stačí urobiť prvý krok – kliknúť na tlačidlo reagovať a poslať nám životopis, prejsť všetkými fázami výberového procesu a podpísať s nami zmluvu. Deloitte je jednoducho najlepšia voľba. 
O tíme

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení. Audit vykonanýfirmou Deloitte nielen zaručuje správnosť účtovnej závierky, ale poskytuje aj odborné odporúčania pre vedenie firiem ako zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém alebo riadenie rizík. Klientom pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiuakcií alebo dlhopisov. Naši audítori sú členmi tímov, ktoré riešia okrem iného aj predaj alebo kúpu firiem, zmeny a zavádzanie nových informačných systémov, projekty finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs