Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Contact: Ms Monika Długosz

ul. Kolejowa 1
Warsaw
Poland
01-217
Poland

Tel: +48224282495

About Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

1 job with Polska Agencja Nadzoru Audytowego